Kostel sv. Václava v Kozojedech

V roce 1689 byl postaven roubený dřevěný kostel zasvěcený sv. Václavovi. Kostel je zhotoven z dubových trámů a jeho odlišností je zvláštní interiér se vzácnými dřevořezbami z roku 1722, které jsou připisovány Braunově dílně.

Je považován nejen za historický klenot obce a jičínského okresu, ale patří mezi jedinečné památky v rámci 9 dřevěných kostelů ze 17. století v celé oblasti východních Čech.

Kostel má úctyhodný věk (332 let), a proto není divu, že potřebuje zásadní generální opravu s neprodleným zajištěním statiky, neboť hrozí zřícením.

Nemá skoro žádné pevné základy, protože byl postaven jako dřevěný roubený a zatížení roznášely dubové trámy stěn. Jeho obvodové stěny se hroutí, což může vidět i laikovo oko při pohledu zvenčí.

Aby se zjistil celý rozsah škod v jeho konstrukcích, muselo vzniknout několik studií, posudků a projektů:

  • Hodnocení spolehlivosti nosné konstrukce (2019)
  • Stavebně historický průzkum kostela (2019)
  • Stavebně technický průzkum a koncepce obnovy kostela (2020)
  • Posouzení dřevěných konstrukcí z hlediska jejich napadení dřevokazným hmyzem a houbami (2020)
  • Projekt na přihlášení kostela do programu „Záchrany architektonického dědictví“ (2021)

Díky aktivitě Spolku a jeho členům mohly být zajištěny studie, posudky a projekty v celkové výši 300 tisíc Kč.