Záchrana kostela sv. Václava v Kozojedech

Výtěžek z výstavy „Stálá expozice historických i současný betlémů v Kozojedech na Jičínsku“ bude věnován na záchranu kostela sv. Václava.

V obci Kozojedy stojí vzácný kostel postavený z dubového dřeva koncem sedmnáctého století na místě, kde býval kostel ze století čtrnáctého. 

Všechny turistické příručky se o něm zmiňují, jako o kostelíku unikátním.

A proto není divu, že se kostel
sv. Václava v Kozojedech u Žlunic umístil v roce 2021 na stříbrném
2. místě v celostátní soutěži „MÁME VYBRÁNO“.

Jenomže kostel už ve svém úctyhodném věku potřebuje projít zásadními opravami, neboť stav jeho severozápadní zdi je havarijní. Dokonce se dá říci, že hrozí zřícení této zdi, a tím pádem i zánik celého kostela.

Opravu kostelíčka Svatého Václava v Kozojedech se proto od roku 2017 snaží prosadit Spolek Stříbrný zvon. Toto sdružení je složené z občanů Kozojed i dalších lidí odjinud, kterým však nebyl lhostejný osud téhle nádherné chátrající památky.

Drazí přátelé, v tomto nám můžete pomoci i Vy.

Návštěvou stálé expozice historických i současných betlémů v Kozojedech na Jičínsku, svou účástí na kulturních akcích pořádaných Spolkem STŘÍBRNÝ ZVON v kostele sv. Václava i mimo něj nebo aktivním šířením informací o výstavě betlémů v Kozojedech.

Více informací o poslání Spolku STŘÍBRNÝ ZVON naleznete na webových stránkách www.stribrnyzvonkozojedy.webnode.cz.